Για να διαβάσετε το με αριθμό πρωτ.171784/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, πατήστε εδώ.