Το Υπουργείο Τουρισμού διαθέτει:

α. Δύο Ανώτερες Σχολές (στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης) που ανήκουν
στο σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις οποίες η εισαγωγή γίνεται
μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων ή μέσω κατατακτηρίων για
πτυχιούχους Τριτοβάθμιας,

β. Οκτώ ΙΕΚ (σε: Αλεξανδρούπολη, Περαία Θεσσαλονίκης, Κέρκυρα, Γαλαξίδι,
Ανάβυσσο Αττικής, Άργος, Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης) τα οποία απευθύνονται σε
αποφοίτους Λυκείου. Η εισαγωγή στα ΙΕΚ γίνεται μέσω προκήρυξης που
δημοσιεύεται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η φοίτηση αποτελείται από 4
εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης και είναι δωρεάν
και υποχρεωτική.
Οι ειδικότητες των ΙΕΚ είναι οι εξής:
i. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
ii.Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, και
iii. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

Τα ακριβή δικαιολογητικά και ό,τι αφορά την εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ.
προσδιορίζεται από την προκήρυξη.

γ. Σχολές Ξεναγών οι οποίες απευθύνονται σε αποφοίτους Λυκείου και
αναμένεται να επαναλειτουργήσουν άμεσα. Λειτουργούν, επίσης, σε συνεργασία
με μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης
(διάρκειας δύο μηνών) στο επάγγελμα του ξεναγού για πτυχιούχους Αρχαιολογίας
και συναφών πτυχίων.

Σημείωση: Για όλα τα παραπάνω επίπεδα εκπαίδευσης, το απολυτήριο Λυκείου
είναι βασική προϋπόθεση.

δ. Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού  λειτουργεί, σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας, τμήματα Μετεκπαίδευσης (επιμόρφωσης), για τους ήδη εργαζομένους σε
τουριστικά επαγγέλματα ή εποχιακά ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον
εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους. Τα τμήματα δεν λειτουργούν
προσωρινά.