Βάσεις 2018 για τα  Επιστημονικά Πεδία των ΓΕΛ , τις βάσεις εισαγωγής στους Τομείς  των  ΕΠΑΛ: 

https://kesypreth.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

 

Βάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου  και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

  https://docs.google.com/document/d/181qN-Tx1CLxV73IN8h4-EhriMqw9l04TrfcZ9s840Qo/edit