Για νε δείτε τα αρχεία για τις στρατιωτικές σχολές (περιλαμβάνουν την προκήρυξη, το έγγραφο του Υπουργείου μας και τη φόρμα της αίτησης), πατήστε εδώ.